Zijn er normen, richtlijnen en wetgeving voor brandmelding?

Ja. De wettelijke eisen voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties worden beschreven in resp. artikel 6.20 en 6.23 van het Bouwbesluit 2012. Deze artikelen sturen op hun beurt specifieke normen aan. Voor ontwerp, uitvoering, compatibiliteit en kwaliteit van brandmeldinstallaties dient u de norm NEN 2535 te hanteren. Voor ontruimingsalarminstallaties is voor deze thema’s de NEN 2575 vereist. Beide normen verwijzen naar de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 2576, om aan de eis van functiebehoud bij brand te voldoen. Gaat het om beheer, controle en onderhoud, dan is resp. de NEN 2654-1 en NEN 2654-2 vereist. Naast deze specifieke eisen, zal elke installatie moeten voldoen aan de NEN 1010.

Meer informatie over de actuele wet- en regelgeving is terug te vinden onder wet- en regelgeving.