Procedure melden beveiligings- of datalek

Als u denkt dat u een zwakke plek in één van onze (digitale) diensten hebt gevonden, of u kunt vertrouwelijke informatie zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens zien of benaderen (datalek), dan willen we graag met u samenwerken om deze situatie op te lossen. Daarom verzoeken we u deze informatie zo spoedig mogelijk met ons te delen.

  1. Als het lek vertrouwelijke informatie betreft zoals persoonsgegevens, neem dan contact op met het Commissie Privacy Hertek via:
    privacy@hertek.nl of 0495-851314

  2. Geef voldoende informatie (bijvoorbeeld een uitgebreide beschrijving inclusief IP-adressen, logs, hoe te reproduceren, screenshots, etc.), zodat we uw melding zo effectief mogelijk kunnen behandelen;

  3. Deel het beveiligingslek niet met anderen;

  4. Maak geen actief misbruik van het beveiligingslek en laat niet actief misbruik maken van het datalek. Als dit toch gebeurt zal dit leiden tot mogelijke aangifte.