Brandmeld- en ontruimingsoplossing vereenvoudigd technisch beheer voor Hanzehogeschool

Groningen

Hanzehogeschool

Installatiebedrijf

Wardenburg Beveiliging & Telecom

Met een omvangrijke brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie heeft Hertek de brandbeveiliging van de Hanzehogeschool geborgd en het technisch beheer vereenvoudigd.

Behoefte klant

De Hanzehogeschool Groningen wilde acht van zijn elf onderwijslocaties uitrusten met een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, die voldoet aan NEN 2535 en NEN 2575. De onderwijsinstelling wilde het technisch beheer vereenvoudigen. Tijdens de installatie moest de hinder voor studenten en medewerkers minimaal zijn.

Hanzehogeschool

Oplossing

Wardenburg Beveiliging en Telecom B.V. heeft in opdracht van Hertek een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie geïnstalleerd. De installatie bevat maar liefst 11 Penta 5400 centrales, 7 Penta 5000 bedienpanelen, 6 brandmeldpanelen en ca. 2000 componenten. Nauw overleg met de onderwijsmedewerkers heeft bevorderd dat de uitvoering zonder klachten is verlopen.

Hanzehogeschool

“Wij hoeven voor alle locaties nog maar één merk, Hertek, in voorraad te houden. Dat bevordert onze kennis van het materiaal en maakt het technisch beheer overzichtelijker.”

Jan Krol, bouwcoördinator elektrotechniek Hanzehogeschool Groningen