Technische zorginnovaties als oplossing voor tekort aan zorgpersoneel?

Het kan u niet ontgaan zijn dat tijdens de troonrede Koning Willem-Alexander zijn zorgen heeft geuit over het tekort aan zorgmedewerkers in de zorgsector. Lees hieronder de exacte tekst uit de Troonrede 2019.

Mensenwerk en maatwerk

Bij Hertek Care geloven wij dat zorgverlening mensenwerk en maatwerk is en ook wij zien bij onze klanten een tekort aan ‘handjes’. Door goed te luisteren naar de behoeften van zorgmedewerkers en cliënten en vervolgens zorgdomotica zorgvuldig te implementeren, kunnen de beschikbare zorgmedewerkers efficiënter werken. Ook komt dit ten goede aan het welzijn van de cliënten die beter slapen en meer vrijheid ervaren.

Dagelijks volgen onze productmanagers de nieuwste technologische ontwikkelingen en onderzoeken hoe deze kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de zorg. Begin 21e eeuw had nog niemand van big data, slimme sensoren en cloud gehoord. Laat staan hoe dit geïmplementeerd kan worden in de zorgsector.

Er is nu al zoveel innovatieve zorgdomotica beschikbaar dat u misschien door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom deelt Hertek graag al haar expertise over klantgerichte zorgtechnologie en –domotica met u. Doordat Hertek uitgaat van uw zorgprocessen, doelgroepen en gebouw(en) vindt u gegarandeerd de best passende oplossing ter verbetering en vereenvoudiging van uw zorgverlening. Alleen dan zorgt technologie voor maximale ondersteuning van uw cliënten, medewerkers en processen. Maak nu een afspraak voor een oriënterend gesprek met een van onze klantadviseurs om te kijken hoe ook u zorgdomotica kunt inzetten om nog efficiënter te werken en zorg voor uw cliënten te verbeteren.

“Grote vragen voor de lange termijn spelen ook in de zorgsector. Het is positief dat we gemiddeld steeds langer leven. Maar daarmee stijgt ook het aantal chronische aandoeningen en is er steeds meer zorg nodig, terwijl er grenzen zijn aan de beschikbaarheid van mensen en middelen. In deze periode worden al belangrijke stappen gezet. Bijvoorbeeld met gerichte maatregelen om meer mensen te laten kiezen en te behouden voor een carrière in de zorg. Met sectorbrede akkoorden om de groei van de uitgaven te beperken en de zorg beter te maken. En met het sportakkoord en preventieakkoord, die de toekomstige zorgvraag beïnvloeden. Maar er is meer nodig. De vraag voor de lange termijn is:
hoe houden we de zorg goed en toegankelijk voor iedereen? Hoe zorgen we straks voor genoeg liefdevolle handen aan het bed en in de thuiszorg – de onmisbare mensen die dag en nacht beschikbaar zijn? En hoe passen we technische
zorginnovaties op brede schaal toe? Voor de zomer van 2020 schetst de regering de contouren voor de toekomstige organisatie van de zorg.”