Zorgsystemen

Zorgsystemen

In complexen waar 24 uur per dag zorg verleend wordt, is een draadloze stilalarm-ontruimingsalarminstallatie vereist conform NEN2575-4:2013. In geval van een brand is het namelijk van groot belang om snel en efficiënt te ontruimen en de niet zelfredzame bewoners in veiligheid te brengen. Dit is de verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie en dient gereed te zijn alvorens de brandweer arriveert. Om slachtoffers als gevolg van paniek tijdens het ontruimen te voorkomen, dient de BHV-organisatie middels een stilalarmbericht geïnformeerd te worden op hun handset. Indien BHV-medewerkers direct op de hoogte zijn van de aard en de locatie van het incident kunnen kostbare minuten bespaard worden. De inzet van een draadloze stilalarm-installatie zorgt hiervoor en kan uiteindelijk de schade beperken en zelfs mensenlevens redden. BHV-medewerkers worden op hun handset geïnformeerd, kunnen zich direct naar de calamiteitlocatie begeven en hoeven bijvoorbeeld niet eerst naar de brandmeldcentrale of nevenpaneel te lopen.