Bewakings- en beveiligingsoplossing verbetert veiligheid en zorg van patiënten en begeleiders Karakter

GGZ-kliniek Zetten

Voor haar GGZ jeugdkliniek heeft Hertek de complete cliëntbewaking verzorgd.

Over Karakter

Karakter is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met locaties in Gelderland en Overijssel. In haar behandel- en wooncentrum in Zetten zorgt Karakter intensief voor kinderen die tijdelijk opgenomen moeten worden. Voor diverse locaties heeft Hertek systemen geleverd en onderhoudt die momenteel.

Behoefte klant

Karakter zocht een flexibele totaaloplossing voor de bewaking van en zorg aan psychiatrische patiënten en voor de beveiliging van hun begeleiders.

Oplossing

De basis voor de bewakings- en beveiligingsoplossing is een nieuwe Penta brandmeldinstallatie. De installatie is gecombineerd met een akoestisch zorgoproepsysteem met bedieningsunits op de kamers en een communicatiesysteem. Het systeem biedt volledige bewaking met mogelijkheden voor zorgmeldingen, persoonsbeveiliging en brandmelding. Een pagingsysteem voorziet in de doormelding naar pagers. Persoonsalarmering en stil alarm voorkomen paniek en bevorderen de rust.

“De praktijkgerichte begeleiding van Hertek bevordert de implementatie enorm. Hertek biedt een flexibele totaaloplossing voor de veiligheid van onze patiënten en hun begeleiders.”

Karakter