Brandbeveiligings- en onderhoudsarme noodverlichtingsoplossing Sportcentrum Koning Willem-Alexander

Hoofddorp

Sportcentrum Koning Willem Alexander

Installatiebedrijf

TES Installatietechniek Tilburg BV

Hertek en TES Installatietechniek Tilburg hebben voor het nieuwe sportcomplex Koning Willem-Alexander de brandmeldinstallatie en een onderhoudsarm noodverlichtingssysteem verzorgd.

Behoefte klant

De gemeente Haarlemmermeer zocht voor haar nieuwe sportcentrum een gecertificeerde brandmeldinstallatie die aan alle moderne eisen voldoet, en een onderhoudsarm noodverlichtingssysteem met led-armaturen.

Sportcentrum Koning Willem Alexander

Oplossing

TES Installatietechniek Tilburg heeft een Hertek brandmeldinstallatie geïnstalleerd, die bestaat uit een Penta 4-lus centrale met 200 componenten (melders, nevenindicatoren en handbrandmelders). De brandmeldinstallatie is gekoppeld aan een aparte ontruimingsalarminstallatie type A. Behalve de turnhal zijn de sporthal en horecaruimte volledig bewaakt. Het zwembad is uitgerust met niet-automatische bewaking.
Voor de noodverlichting heeft TES een noodverlichtingssysteem van Hertek geïmplementeerd, inclusief led-armaturen van Hertek.

Sportcentrum Koning Willem Alexander

“Het vervangen van batterijen in de armaturen bovenin de nokken van de hallen en boven de zwembaden vergt bij een decentraal noodverlichtingssysteem te veel onderhoudstijd. Dat is nu verleden tijd met de Hertek noodverlichtingsoplossing!”

Jeroen Wissel, projectleider TES Installatietechniek Tilburg B.V.