Brand- en ontruimingsoplossing soepele en overlastvrije overgang bij Sanoma

Hoofddorp

Installatiebedrijf

Kropman Installatietechniek

Kropman Installatietechniek heeft in samenwerking met Hertek gezorgd voor een omvangrijke brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.

Behoefte klant

Aberdeen Property Investors wilde het hoofdkantoor van Sanoma Media voorzien van een nieuwe brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, die voldoet aan de hedendaagse brandveiligheidseisen. Tijdens de uitvoering moest de eventuele overlast voor de medewerkers in het gebouw tot een minimum beperkt blijven.

Oplossing

Kropman Installatietechniek heeft een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie van Hertek geïnstalleerd. De installatie bestaat uit vier Penta centrales, twee nevenpanelen, 560 melders en 7 beams. Hertek heeft de projectering en inbedrijfsstelling verzorgd. Om overlast te beperken is de oude installatie in één keer vervangen. Bij de installatie is het boren tot een minimum beperkt.

Sanoma Media

“De grootste uitdaging was het plaatsen van de beams in het 18 meter hoge atrium. Door zorgvuldig en creatief handelen, is dat mede door de oplossing van Hertek gelukt. Brandproeven tonen aan dat de beams goed functioneren.”

Peter van Zijl, projectleider Kropman Installatietechniek Utrecht