Onnodige alarmmeldingen bij S&L Zorg gereduceerd met ruim 54 procent

Het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is voor S&L Zorg logisch, maar menslievende zorg dat is hun echte doel! Menslievend betekent dat de zorg afgestemd is op behoeften, huiselijk is en gegeven wordt door bekende gezichten.

“Doordat we nu alleen nog maar op meldingen reageren bieden we maximale rust waar we voorheen standaard twee keer per nacht bij alle woningen kwamen. We merken daardoor dat het rustiger is voor de bewoner.”

Angela, Zorgmedewerker bij S&L Zorg.

Maximale rust, veiligheid en privacy

Traditionele manieren van werken zoals het lopen van nachtrondes, waardoor bewoners onnodig gestoord worden in hun slaapcyclus, passen niet binnen de huidige visie van S&L Zorg.

Vanuit de drie pijlers; maximale rust, veiligheid en privacy kijkt S&L Zorg naar nieuwe mogelijkheden waarbij de nachtrust van bewoners zo min mogelijk wordt verstoord, de veiligheid wordt gewaarborgd en hun privacy wordt gerespecteerd.

S&L Zorg locatie Lambertijnenhof (Bergen op Zoom)

Zorgoplossing op maat

Na een zorgvuldig selectieproces is S&L Zorg voor haar locaties (Bergen op Zoom en Roosendaal) overgestapt naar een op maat samengestelde Sonevo Smart Sensoring nachtzorgoplossing van Hertek. Deze oplossing biedt de zorgmedewerkers de mogelijkheid om vanuit de nachtzorgcentrale of smartphone de bewoner op afstand nauwkeurig te monitoren om zo de zorgsituatie goed te kunnen beoordelen. Waar voorheen bewoners standaard akoestisch werden uitgeluisterd, is nu de individuele zorgvraag en belevingswereld van de bewoner bepalend voor de wijze van monitoring. Tijdens een intensief traject hebben S&L Zorg en Hertek samen, in een multi disciplinair overleg, individuele bewonersprofielen opgesteld. Vervolgens is per profiel de best passende toezichthoudende domotica bepaald en zijn de parameters individueel afgestemd. Ouders of voogd en het betrokken zorgpersoneel hebben actief deelgenomen in dit proces omdat zij de bewoner het beste kennen.

Instellen van parameters in de Sonevo Care App

Smart Sensoring

Afhankelijk van het bewonersprofiel worden bij S&L Zorg verschillende vormen van de laatste generatie toezichthoudende domotica toegepast zoals slimme sensoren, slimme camerabewaking en akoestische bewaking. Met Sonevo Smart Sensoring worden statussen en alarmmeldingen gegenereerd. Deze worden in de Sonevo Care App (voor de ambulante medewerker) en in de Sonevo Client (voor de nachtzorgcentralist) gescheiden getoond. Het is namelijk voor de zorgmedewerker erg handig om de status van de bewoner te weten (bijvoorbeeld de bewoner is uit bed of uit de kamer), maar hier hoeft niet altijd direct op gereageerd te worden. Na overschrijding van bepaalde waarden binnen het bewonersprofiel wordt een alarmmelding gegeneerd, waar de zorgmedewerker wel direct op reageert (bijvoorbeeld de bewoner is te lang uit bed of te lang uit de kamer). Hierdoor worden onnodige meldingen tot een minimum beperkt en de eigen regie, zelfstandigheid en privacy van de bewoner maximaal ondersteund. Heeft een bewoner (tijdelijk) extra attentie nodig dan kan het bewonersprofiel eenvoudig met zowel de smartphone als de nachtzorgcentrale aangepast worden.

Dankzij de expertise van Hertek met zorgdomotica op individueel niveau is het aantal onnodige alarmmeldingen bij S&L Zorg sterk gereduceerd met ruim 54 procent. Nachtzorgmedewerkers bezoeken bewoners alleen nog maar wanneer een specifieke zorgoproep geplaatst wordt of bij een alarmmelding. Dit levert tijdwinst op voor de (nacht)zorgmedewerkers en is in het voordeel van de bewoner omdat de nachtrust niet meer onnodig wordt verstoord.

“Nu kijken we echt naar de zorgvraag van iemand. Wat heeft een bewoner daadwerkelijk nodig in de nacht en daar zetten we op in. Dat is heel mooi, dat je gericht kijkt.”

Angela, Zorgmedewerker bij S&L Zorg.

Sonevo

Sonevo Smart Sensoring, de Sonevo Care App en de Sonevo Client zijn onderdeel van het Sonevo platform. Dit open platform is volledig in eigen beheer ontwikkeld en is zowel on premise als vanuit de cloud als pay per use platform beschikbaar. Hertek host Sonevo voor S&L Zorg in een redundante private cloud vanuit een ISAE-3402 gecertificeerd datacenter. De smartphones van de medewerkers zijn middels VaMo (Vast-mobiel) geïntegreerd binnen deze Private Cloud. Dit zorgt voor een probleemloze werking van alarmering, audio en video via een beveiligde verbinding.