Domotica zorg- en communicatiesysteem en brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie voor efficiëntere zorgverlening SGL Wooncentrum Aan de Pas

In Wooncentrum Aan de Pas biedt zorginstelling SGL begeleiding en zorg aan mensen met een lichamelijke handicap of niet-aangeboren hersenletsel. In het wooncentrum kunnen ze toch zo zelfstandig mogelijk wonen.

Behoefte klant

In de loop der jaren zag SGL de zorgvraag van mensen met ademhalingsondersteuning toenemen, terwijl de voorzieningen tekortschoten. SGL wilde als reactie op de toenemende zorgvraag nieuwbouw combineren met geavanceerde technische systemen. Met als doel om de zorgverlening efficiënter in te richten en het personeel toch in staat stellen snel en adequaat te reageren en te ontruimen bij calamiteiten.

Oplossing

Hertek heeft zowel een moderne brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie (met volledige bewaking), als een nieuw domotica zorg- en communicatiesysteem verzorgd. Het zorgsysteem is geleverd inclusief akoestisch uitluisterunits, trekschakelaars, kamerlampen met extra led-indicatoren voor medische alarmering en deurstandsignalering. Het communicatiesysteem met DECT handsets voorziet in telefoneren, en het signaleren en doormelden van zorg- en brandmeldalarmering.

“Dankzij betrouwbaar maatwerk van Hertek kan ons personeel sneller en gerichter handelen.”

SGL