Brandbeveiligings- en passende ontruimingsoplossing Stichting Amarant

diverse locaties

Stichting Amarant biedt specialistische zorg aan mensen met een beperking en/of autisme. In haar huisvesting voor cliënten heeft Hertek de brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties verzorgd.

Behoefte klant

De optimale brandbeveiliging van cliënten en medewerkers in de gebouwen waar cliënten permanent verblijven, inclusief een passende ontruimingsoplossing.

Oplossing

Hertek heeft geholpen bij het opstellen van het Programma van Eisen als belangrijke fundering. Vervolgens heeft Hertek alle brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties geleverd en inbedrijfgesteld, inclusief advisering, engineering en projectering.

“In Hertek vonden we een betrouwbare en flexibele partner voor onze installaties. Hertek voldoet goed aan de brandweereisen en denkt actief mee. Bovendien hoeven onze beheerders nog maar één type centrale en één contactpersoon voor onze buitenlocaties te kennen. Hertek combineert goede service en onderhoud met kwalitatief goede, betaalbare producten. ”

Amarant