Land van Horne verbetert het welzijn van haar cliënten met Sonevo Smart Sensoring

Weert

Om het welzijn en de kwaliteit van leven van haar cliënten te verhogen én om het zorgpersoneel te ondersteunen maakt Land van Horne gebruik van Sonevo Smart Sensoring. Hans Keersmaekers (Manager Informatisering & Automatisering bij Land van Horne) en Vicky Kluskens (Teamleider bij woonzorgcentrum Hornehoof onderdeel van Land van Horne) delen hun ervaring met Sonevo Smart Sensoring van Hertek.

“Hertek begrijpt onze zorgprocessen goed en hun eigen manier van meedenken waarderen wij enorm. Wanneer mijn collega’s de voornamen van de projectleider en consultants van Hertek op een enthousiaste manier gebruiken weet ik dat het project goed is verlopen.”

Hans Keersmaekers, Manager Informatisering & Automatisering bij Land van Horne

Zorgsysteem moet bijdragen aan het verhogen van de levenskwaliteit van cliënten

Bij de keuze voor een zorgsysteem was het voor Land van Horne belangrijk dat deze inzetbaar is voor de verschillende cliëntdoelgroepen binnen de zorgorganisatie (Somatisch, PG en Huntington). Daarnaast moet het zorgsysteem bijdragen aan de levenskwaliteit van cliënten en het welzijn, gemak, comfort, vrijheid, eigen regie en veiligheid verhogen. Tot slot zijn aandachtspunten gedefinieerd waarbij de individuele cliënt centraal staat; De te realiseren functies bepalen de techniek (niet andersom), maximale flexibiliteit wordt nagestreefd en er dient rekening gehouden te worden met een omslag van Somatiek naar PG. De technische uitgangspunten bestonden uit een hosted oplossing (waarbij geen fysieke servers op de locaties staan), het gebruikmaken van de bestaande draadloze infrastructuur en de oplossing moet te bedienen zijn met een app op een smartphone.

Hertek heeft Land van Horne begeleid, geadviseerd en geënthousiasmeerd in de eerste en de vervolgstappen bij de keuze van zorgdomotica. Met verschillende, kleinschalige pilots, heeft Land van Horne kennis gemaakt met de mogelijkheden van Sonevo Smart Sensoring. Hertek heeft zich verdiept in de processen en locaties om een best passend advies voor zorgdomotica uit te brengen. Centraal in dit proces stonden 6 stappen naar de best passende zorgdomotica-oplossing (draadloze infrastructuur, communicatie device, zorgdomotica, procesverandering, adoptie en business intelligence). De keuze voor het communicatie-device had Land van Horne al eerder gemaakt met een specialistische smartphone voor de zorg.

Standaard inrichting, gekoppeld aan Sonevo zorgplatform

Land van Horne heeft gekozen voor uniforme zorgdomotica voor alle kamers. Deze bestaat uit een verpleegoproepunit (voor het opzetten van een spreek/luister verbinding met de cliënt), de laatste generatie slimme sensoren en cameraverificatie. De sensoren worden op cliëntniveau verfijnd ingeregeld. Verder worden leefcirkels toegepast zodat de cliënt maximale vrijheid kan ervaren binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. Zo kan een cliënt op locatie Hornehoof bijvoorbeeld zelfstandig een bezoek brengen aan de binnentuin via de lift indien dit past binnen zijn of haar profiel.

“Uiteindelijk moet er een mindset ontstaan waarbij je een cliënt bezoekt bij een alarm. Was het een onnodig alarm, dan moeten de sensoren bijgesteld worden.”

Vicky Kluskens, Teamleider bij woonzorgcentrum Hornehoof

Met het Sonevo zorgplatform zet Land van Horne een grote stap naar belevingsgerichte zorg. Cliënten ervaren meer vrijheid (met bijvoorbeeld leefcirkels) en daarnaast functioneert Sonevo Smart Sensoring conform de Wet zorg en dwang. Zorgmedewerkers werken nu efficiënter, gebruiken de alles-in-1 smartphone voorzien van de Sonevo Care app. Hierin wordt een overzichtelijke weergave van actuele zorgalarmeringen en cliënt statussen getoond en weet men precies wat nog open staat om op te volgen. Op deze manier zijn er minder onnodige alarmmeldingen en is een zorgmedewerker altijd op de hoogte van het wel en wee van een cliënt. Dit geeft rust bij het zorgpersoneel zonder schending van de privacy van cliënten.

Sonevo Smart Sensoring en de Sonevo Care app zijn onderdeel van Sonevo zorgplatform. Dit flexibele, open en intelligente platform is volledig in eigen beheer ontwikkeld door Hertek en is ook beschikbaar vanuit de Cloud.

Locatie Hornehoof

Na zorgcentrum Martinus is woonzorgcentrum Hornehoof halverwege 2020 voorzien van Sonevo Smart Sensoring. Het team van deze locatie had een duidelijke visie over het gebruik van slimme sensoren. Vicky Kluskens licht dit graag toe. “Door onze uitgebreide ervaring met slimme sensoren hebben we een duidelijk beeld hoe we deze moeten inzetten. Door het durven loslaten en te vertrouwen op het zorgsysteem creëer je rust bij zowel cliënten als zorgpersoneel.” Een veel voorkomende situatie is dat alle sensoren worden aangezet, met veel (onnodige) alarmen als gevolg. “Uiteindelijk moet er een mindset ontstaan waarbij je een cliënt bezoekt bij een alarm. Was het een onnodig alarm, dan moeten de sensoren bijgesteld worden.” Het afstellen van sensoren gebeurt op cliëntniveau en is makkelijk uit te voeren in de Sonevo Care app. Met de inzet van slimme sensoren is er meer rust bij de cliënten van Hornehoof. Fysieke nachtrondes zijn verleden tijd waardoor cliënten beter slapen. Het zorgpersoneel ervaart meer rust door te vertrouwen op het zorgsysteem.

Meer dan tevreden

De samenwerking met Hertek is goed bevallen. Tijdens alle fases van het project was de begeleiding door Hertek uitstekend. Hans: “Hertek begrijpt onze zorgprocessen goed en hun eigen manier van meedenken waarderen wij enorm. Wanneer mijn collega’s de voornamen van de projectleider en consultants van Hertek op een enthousiaste manier gebruiken weet ik dat het project goed is verlopen”. Ook Vicky is zeer positief over de samenwerking met Hertek. “Tijdens de uitvoering waren de lijntjes tussen onze teamleiders en de Hertek medewerkers kort. Men was altijd bereid om te helpen, mee te denken of uitleg en tips te geven.”, aldus Vicky.

Om de prestaties van het Sonevo zorgplatform ook voor de toekomst te borgen maakt Land van Horne gebruik van een Service Level Agreement waarbij Hertek verantwoordelijk is voor een correct functionerend systeem. Hertek monitort (op afstand) de juiste werking zodat Land van Horne altijd kan vertrouwen op het zorgsysteem. Mocht zich onverhoopt een storing voordoen dan kan deze 24/7 gemeld worden, waarbij Hertek snel reageert op deze storing.