Domotica-oplossingen verbeteren zorgkwaliteit van Zorggroep Elde

Alle 7 zorglocaties

Hertek heeft een domoticaoplossing voor de zorglocaties van Zorggroep Elde verzorgd ter ondersteuning van zijn behoefte om efficiënter te werken en meer handen aan het bed te houden.

Over Zorggroep Elde

Zorggroep Elde biedt ouderen een fijne woon- en leefomgeving in zijn woon-zorgcentra en verpleeghuizen. De groep is actief in Boxtel en omgeving.

Behoefte klant

Zorggroep Elde wil zo veel mogelijk handen aan het bed. Dat wil men bereiken met efficiencymaatregelen, o.a. door ondersteunende processen te automatiseren en te digitaliseren. Omdat de zorgvraag steeds verder toeneemt heeft Zorggroep Elde Hertek gevraagd voor het realiseren van domotica-oplossingen in zijn locaties. De groep is zo in staat met dezelfde medewerkers een betere kwaliteit zorg te bieden.

Oplossing

Op advies van Hertek heeft Zorgroep Elde besloten het Sonevo IP-Zorgplatform en IP-DECT communicatiesysteem van Hertek in alle (zeven) zorglocaties te gaan gebruiken. Dit systeem stelt Zorggroep Elde in staat zorgmeldingen centraal en dus efficiënter te monitoren en beter af te handelen.

“Hertek denkt in oplossingen en speelt goed in op veranderingen in de zorg. Niet alleen door naar technische processen te kijken, maar ook door zorggerelateerde vragen te stellen en de gevolgen voor ons primaire proces goed in te schatten. Doordat zij ons primaire proces goed kennen, kunnen zij ook bij storingen snel reageren. ”

Cees Raaijmakers, hoofd verpleging somatiek Zorgroep Elde