Talma Urk ‘De Hofstee’ is volledig ontzorgd

Urk

Eén partner voor een toekomstbestendig zorgsysteem, draadloze infrastructuur en telefonie. Daarmee gingen de specialisten van Hertek Care aan de slag voor ‘De Hofstee’, de nieuwbouwlocatie van Talma Urk.

Talma Urk is een protestants christelijke zorgaanbieder op Urk. Ouderen op Urk maken gebruik van begeleid wonen met zorg, de thuiszorg, dagbesteding of een tijdelijke opname op een van de locaties van Talma Urk. Het nieuwbouw woonzorgcomplex ‘De Hofstee’ gelegen aan het IJsselmeer, bestaat uit 24 zorgappartementen en 40 levensloopbestendige seniorenappartementen. Daarnaast biedt ‘De Hofstee’ ruimte aan een hospice, fysio, brasserie en dagbestedingsruimte met wijkfunctie. ‘De Hofstee’ vervult een belangrijke rol binnen de samenleving van Urk.

Talma Urk zoekt partnerschap met haar leveranciers. Via adviesbureau NIAG en installateur ITBB kwam Hertek Care in beeld voor de ‘De Hofstee’. Deze locatie moest worden voorzien van een verpleegoproepsysteem, draadloze infrastructuur en telefonie. Hertek won het vertrouwen door mee te denken en snel te schakelen met de betrokken leveranciers. Talma Urk is ontzorgd met een passende oplossing voor zowel zorgtechnologie, de draadloze infrastructuur en telefonie.

Volledige ontzorging

Het Sonevo zorgplatform waakt over de cliënten en bewoners van ‘De Hofstee’. Zorgmedewerkers werken met een zorgspecifieke smartphone en ontvangen meldingen binnen de Sonevo Care app. Ook kunnen zorgmedewerkers een spreek/luisterverbinding opzetten met cliënten die gealarmeerd hebben om direct actie te kunnen ondernemen en de benodigde zorg te verlenen.

Uiteraard is het Sonevo zorgplatform eenvoudig op te schalen, aan te passen of uit te breiden wanneer de zorgvraag verandert. Een belangrijk punt in de leverancierskeuze is het ontlasten van de organisatie, zo ook voor de draadloze infrastructuur en telefonie. Met Mist wifi kiest Talma Urk voor een toekomstbestendige cloudoplossing. Gecombineerd met de telefonie-oplossing Sonevo UC Cloud verzorgt Hertek Care het beheer van zowel het wifi-netwerk als de telefonie-oplossing. Daarnaast zijn er met een SLA-overeenkomst afspraken gemaakt voor (24-uurs) service en onderhoud van het netwerk en systemen.

“Hertek Care ontzorgt ons volledig waardoor wij meer tijd hebben voor onze werkzaamheden op locatie. Hertek Care verzorgt het beheer en onderhoud van het zorgsysteem, ons wifi-netwerk en de telefonie-oplossing. ”

Dirk Weerstand

Om de zorgmedewerkers zo goed mogelijk te laten werken met het nieuwe zorgoproepsysteem is iedereen opgeleid. Naast het verzorgen van klassikale trainingen heeft Hertek ook diverse e-learnings beschikbaar gesteld binnen de Hertek e-Campus.