Brandmeld- en personenzoekoplossing met open protocol in Zorginstelling Zuyderland

Echt

Installatiebedrijf

Perfect Preventie

Perfect Brandpreventie heeft voor een complexe brandbeveiligingsuitdaging een betrouwbare oplossing met een brandmeld- en personenzoekinstallatie van Hertek gerealiseerd.

Behoefte

In Zuyderland De Eghte wonen ouderen zelfstandig die gebruik kunnen maken van verpleeg- en medische hulp. Zuyderland heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de totale vervanging van de bestaande brandmeldinstallatie. Zuyderland De Eghte koos Perfect Brandpreventie in combinatie met Hertek vanwege de prijs, presentatie en open protocol.

Oplossing

Perfect heeft het project met beide handen aangegrepen. Het bedrijf heeft een Hertek Penta brandmeldsysteem gerealiseerd. Het systeem bestaat uit 4 Penta centrales met in totaal 14 lussen, 1.250 melders, een geografisch paneel en een koppeling met de personenzoekinstallatie (PZI). Daarnaast vindt er momenteel een renovatie plaats in een deel van Zuyderland De Eghte. Hier komt nog een Hertek Penta centrale met 2 of 3 lussen.

“Voor ons zat de complexiteit met name in de toepassingen van de PZI, waarvoor wij de expertise van Hertek inschakelden. De contacten tussen Zuyderland De Eghte, Hertek en Perfect Brandpreventie zijn subliem verlopen. Ik ben uitermate tevreden over de producten en diensten van Hertek en heb altijd prettig contact met de medewerkers . Hertek denkt altijd in oplossingen en is pragmatisch. Op deze wijze zorgen wij samen voor het beste resultaat bij de klant.”

Roy Rientjes, eigenaar van Perfect Brandpreventie
Zuyderland

“We zijn uiterst tevreden met de werkwijze van Perfect Brandpreventie en Hertek. Beide organisaties denken pragmatisch met ons mee. Dit levert uiteindelijk het beste resultaat op.”

Gilbert Tychom, Zuyderland