Aeres Hogeschool klaar voor glansrijke (brand)veilige toekomst

Almere

Installatiebedrijf

Homij

Onder het thema Growing Green Cities is op het Floriadeterrein in Almere de Flevo Campus ontwikkeld met Aeres Hogeschool als stralend middelpunt. Aeres Hogeschool gaat voor maximale duurzaamheid door het gebruik van zonnepanelen voor stroomopwekking en groenvoorziening aan de gevel voor isolatie. Hiermee is dit de duurzaamste hogeschool van Nederland. Om de brandveiligheid van het gebouw, studenten, docenten en overige bezoekers te garanderen, vertrouwt zij op de Penta 6000 brandmeldinstallatie van Hertek.

Optimaal leef- en leerklimaat

Alles in Aeres Hogeschool ademt duurzaamheid met een sterke focus op het welzijn van de eindgebruikers. Normaliter voelt een bezoeker niets van duurzaamheid of energiebesparing, echter hier heerst een optimaal leef- en leerklimaat dat direct voelbaar is voor de eindgebruikers. Als er bijvoorbeeld buiten veel fijnstof aanwezig is in de lucht dan alarmeert het gebouwbeheersysteem om de ramen te sluiten. Dit gebouwbeheersysteem is modulair opgebouwd waardoor het met het gebouw kan mee bewegen bij ruimte aanpassingen. Aeres Hogeschool beschikt over het WELL certificaat en dat kent 11 thema’s die de gezondheid in gebouwen bevorderen: lucht, water, voeding, licht, beweging, thermisch comfort, geluid, materialen, geestelijke gezondheid, sociale gezondheid en innovatie.

Brandveiligheid

Voor de brandveiligheid bij Aeres Hogeschool werkt Homij samen met Hertek. Door onze jarenlange samenwerking mogen wij ons rekenen tot voorkeursleverancier op het gebied van brandbeveiliging. In de hogeschool stuurt de Penta 6000 brandmeldcentrale met geïntegreerd ontruimingsalarm ongeveer 500 componenten, waaronder de Soteria® melders, aan. Alle componenten zijn gemonteerd op de handige Easyfit meldersokkel die via bekabeling verbonden zijn met de brandmeldcentrale. Deze brandmeldoplossing, voorzien van het CoreProtocol®, is uitermate betrouwbaar en nauwkeurig. Tevens is aspiratie toegepast in de liftschacht en in de inpandige traforuimte van de energieleverancier, die niet vrij toegankelijk is. Ook is bewust gekozen voor intelligente doormelding van Hertek. De doormelding op detailniveau was hierin doorslaggevend. Homij heeft zelf het montagewerk en alle bekabeling aangebracht. Het Programma van Eisen, de projectering, de inbedrijfstelling en het begeleiden van de certificering heeft Homij aan Hertek toevertrouwd. Hertek levert een totaaltoepassing waardoor het voor Homij al snel een duidelijke keuze was met wie zij dit project moesten uitvoeren.

Homij

Homij gelooft dat toekomstbestendige en comfortabele gebouwen en woningen belangrijk zijn voor een goede bedrijfsvoering en gezonde woon- en werkomgeving. Homij integreert comfort en duurzaamheid in het regulier onderhoud van technische installaties en bij verduurzaming, renovatie en nieuwbouw van gebouwen. Ze maken bewuste keuzes op het gebied van materialen en systemen. De gebouwen die ze maken zijn aantoonbaar energiezuinig. Zo dragen ze met hun gebouwtechniek bij aan de transitie naar een duurzame samenleving. Homij is onderdeel van VolkerWessels.

“Ik vind het prachtig dat Homij en Hertek met elkaar een steentje hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de duurzaamste hogeschool van Nederland.”

Sven Jakobsen; Projectleider Homij

Fotografie: Anton van Daal | Homij

De daktuin, die zowel een aangenaam verblijfsgebied is als een inspirerend leer- en experimenteergebied. Tevens fungeert het dak als waterbuffer. Het water wordt vervolgens langzaam afgegeven en gebruikt om al het groen in en om het gebouw mee te besproeien.